Arbeidslivstelefonen

Har du et spørsmål i forhold til arbeid eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken.

225 66 700

Åpningstider. Vi har åpent fra 9 – 18 torsdager og fra 9 – 15 de andre ukedagene.

Sommeråpent 2019. Se lenger nede på siden.

Epost og chat. Hvis vi er opptatte eller du ringer utenom åpningstid, kan du lese inn melding på svareren eller sende en Epost til kontakt@arbeidslivstelefonen.no. Chatten åpen når det er mulig i arbeidstiden, se etter den grønne chatteboblen.

Ring oss for en samtale om et arbeidsrelatert problem.

Sommeråpent 2019. Fra torsdag 18. juli til tirsdag 13. august har vi noe redusert tilgjengelighet. Åpningstid på torsdager er fra 10 – 18, de andre dagene fra 10 – 15.

Uke 29 – Åpent mandag 15., tirsdag 16., og onsdag 17. juli
Uke 30 – Åpent mandag 22., tirsdag 23., onsdag 24., og torsdag 25. juli
Uke 31 – Åpent onsdag 31. juli og torsdag 1. august
Uke 32 – Åpent tirsdag 6., onsdag 7., torsdag 8. og fredag 9. august
Uke 33 – Åpent tirsdag 13., onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august

Er du i arbeid eller ønsker du å finne deg en jobb? Er du leder eller personalmedarbeider? Tillitsvalgt eller verneombud? Eller er du pårørende til en som sliter i arbeidslivet? Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet og hvordan løse saken på best mulig måte. Samtalene er konfidensielle.

Pris: Å ringe koster lokaltakst både fra fasttelefon og mobiltelefon.

Eksempel på temaer:

  • Mobbing, trakassering
  • Frykt for oppsigelse
  • Konflikter
  • Omstilling på arbeidsplassen
  • Samarbeidsproblemer på jobb
  • Arbeidsmiljøutfordringer
  • CV og jobbsøking
  • Oppfølging og tilrettelegging i forbindelse med sykmelding
  • Rettigheter i arbeidslivet

Kontakt Arbeidslivstelefonen via e-post

Send spørsmål til oss på til denne adressen: kontakt@arbeidslivstelefonen.no

Ikke alle datasteder og linjer er sikret, så vær varsom med sensitive opplysninger, for eksempel om helseforhold og diagnoser eller opplysninger som kan skade deg eller andre navngitte personer eller virksomheter.

Hvis du sender melding en arbeidsdag får du svar samme dag eller i løpet av neste arbeidsdag.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse