Maler / verktøy

Her finner dere nyttige maler, verktøy og annen informasjon relevant for lokal- og fylkeslag.

Rutiner og retningslinjer

Her finner dere rutiner og retningslinjer for organisasjonen.

Tips til søknadsskriving og tilskudd

Her finner dere tips til hvor dere kan søke penger for å drifte lagets aktiviteter, og hvordan dere kan utforme en god søknad.

Årshjul

Her finner dere en oversikt over viktige datoer og tidsfrister for lokal- og fylkeslag.

Maler for årsmøte

Her finner dere maler for sakspapirer, gjennomføring og rapportering til årsmøtene.

Guide for lokalnyheter og kalender

Fylkes- og lokallag kan legge ut egne nyheter og hendelser i kalenderen. Organisasjonsrådgiverne for de ulike fylkeslagene administrerer og inviterer brukere som får tilgang til dette.
Nedenfor finner du en guide på hvordan du publiserer samt tips og gode råd.

Grafisk profil

Her finner du den grafiske profilmanualen til Mental Helse