Åpenhet

Dessverre er det fortsatt slik at åpenhet om psykiske helseproblemer kan få negative følger.
Psykiske helseproblemer må avmystifiseres og likestilles med somatisk sykdom.

Aapenhet size large
  • Mental Helse tror på betydningen av åpenhet. Dessverre kan åpenhet om psykiske helseutfordringer få konsekvenser for blant annet arbeid, forsikring, utdanning, gyldighet av førerkort og mulighet for visum.
  • Informasjon og opplysning skaper holdningsendringer og er derfor en viktig del av vårt arbeid på alle nivå i organisasjonen, både internt og eksternt.
  • Til tross for mer åpenhet, er psykisk lidelse fremdeles forbundet med en skamfølelse for mange. Negative holdninger rundt psykiske helseproblemer kan i seg selv være sykdomsfremmende og sykdoms­bevarende.
  • Psykiske helseproblemer må ikke forties eller gjemmes bort.