Brukermedvirkning

Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse er en viktig del av prinsippet om respekt for den enkeltes integritet.

Brukermedvirkning size large
  • Brukermedvirkning er en selvstyrkingsprosess. Medvirkning representerer for brukeren en aktivisering som kan styrke muligheten for å mestre eget liv.
  • Brukere som medvirker i planer og oppfølging av tjenester er bedre i stand til å mobilisere egne ressurser.
  • Brukermedvirkning tilfører helse- og omsorgstjenestene vesentlig kompetanse. Det å ansette flere med brukererfaring i det offentlige vil bidra positivt til tjenesteutviklingen.
  • Brukermedvirkning kan bidra til økt åpenhet ved at det gir brukere med psykiske helseproblemer et ansikt.