Folkehelse

Psykiske helseproblemer kan medføre økt arbeidsuførhet og økt dødelighet.
Forebygging av psykiske helseproblemer må gjøres til et viktig satsningsområde innenfor folkehelsearbeidet.

Folkehelse size large
  • Godt folkehelsearbeid kan forebygge psykiske helseproblemer. Det handler om å legge til rette for positive impulser og gjøremål i hverdagslivet.
  • I likhet med andre typer helseproblemer vil systematisk satsing på god folkehelse bidra til å redusere psykiske helseproblemer.
  • Det å etablere trygge nærmiljøer, godt psykososialt miljø på skoler og arbeidsplasser samt et fleksibelt arbeidsliv er viktig i forebygging av psykiske helseproblemer.
  • Mental Helse tror på betydningen av rausere samfunn og en økt forståelse for at vi alle er ulike, men har ressurser som må verdsettes og utnyttes.