Fullsizeoutput bd3 size large

Extra­stiftelsen

Det er mulig å søke prosjektmidler gjennom Mental Helse fra ExtraStiftelsen. Hvert år deler Extrastiftelsen ut midler til gode prosjekter. I 2017 delte Extrastiftelsen ut 265 millioner til 944 prosjekter over hele landet, innenfor helseprosjekter og forskning. I 2018 ble de fordelt 303 millioner.

Prosjekter det kan søkes om gjennom Mental Helse er: Helseprosjekter, som gjelder både helse-, forebygging og rehabiliteringsprosjekter og Forskningsprosjekter. I tillegg kan lokal- og fylkeslag i Mental Helse søke om midler på mellom 5.000 og 30.000 kroner til mindre og lokalbaserte helsetiltak.

Det nye er at du også kan søke på en ny ordning som er utvikling.

Søk utviklingsmidler, frist skissesøknad 29.august 2019

Formålet med den nye ordningen Utvikling er å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som kan være på inntil to år.

Søknadsprosessen for ordningen Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad (frist 29.8.). De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Her kan du lese mer om ordningen, hvem som kan søke og hvordan prosessen foregår. www.extrastiftelsen.no/utvikling

De siste årene har Mental Helse vært med på flere TV-serier på NRK, film og dokumentarer. I tillegg har bidratt i flere forskningsprosjekter, der også brukerperspektivet har blitt ivaretatt. På denne måten er brukerperspektivet med på å fremskaffe ny og nyttig kompetanse på feltet psykisk helse. Helseprosjekter i 2017 har hatt fokus på både eldre og unges utfordringer i livet.

I 2017 fikk vi over 7,5 millioner til åtte forskjellige prosjekter knyttet til forebyggende helsearbeid, forskning og helsetiltak både for ungdom og eldre. ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året og til forskningsprosjekter en gang i året.

Mental Helse arbeider for et samfunn med økt åpenhet og bekjemper fordommer rundt psykiske problemer. Vårt mål er at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse. Vi jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innenfor psykisk helse. Vi mener at frivilligheten må mye sterkere inn i helsetilbudene, for å bidra til et best mulig helsetilbud med lavest mulig terskel.

Mental Helse ønsker å fremme forskning og fagutvikling innen psykisk helse, recovery, brukermedvirkning, samhandling, tverrfaglighet, ulike befolkningsgruppers psykiske helse, inkludering, medisinfrie tilbud og implementering av nye modeller.

Brukermedvirkning er et viktig aspekt i våre prosjekter, les vår veileder om brukermedvirkning før du søker. Lenke under denne saken..

Vi er takknemlig for å motta finansiering fra ExtraStiftelsen. Med disse midlene har vi mulighet til å lykkes i vårt arbeid.

Kontakperson:
Aud Karin Bjørn, Prosjektkoordinator Extrastiftelsen
Tlf: 46 52 95 95
Epost: aud.karin.bjorn@mentalhelse.no

Her kan du søke opp alle prosjektene ExtraStiftelsen har støttet.

Tips til søknaden

Disse tipsene skal bistå de som jobber med søknader til ExtraStiftelsen. Flere tips får dere ved å kontakte prosjektkoordinator hos Mental Helse.

Viktige datoer

Her finner dere viktige datoer som søkere av midler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse. Vi bistår med råd og veiledning for å gjøre søknaden din best mulig, samt praktisk veiledning med søknadsskjema.